Cazip güncelleme (upgrade) kampanyalarından faydalanmak ve detaylı bilgi için: 0(212) 219 59 97

 1. İkonlu Menü Komutları ve Yeni Toolbar Renk Düzeni

  EZ-CAM 2018’de program menüsündeki komutların soluna eklenen komut ikonları ve yeni tool-bar renk düzeni daha kolay & hızlı kullanım ve modern görünüm sağlar. Ayrıca Görünüm > Düğme Ekle / Kaldır içinde eklenen seçeneklerle Komut Yöneticisi düğme grubu ekranın alt kıs-mına taşınabilir ve komutlar için F tuşları kısayol olarak görevlendirilebilir.

 2. En Büyük Düz Freze ve En Büyük Takım Radyüsü Komutları

  Yeni “En Büyük Düz Freze” ve “En Büyük Takım Radyüsü” komutları 3D modeli analiz ederek en uygun takımın seçilmesinde kullanıcıya yardımcı olur. Her iki komut da daha iyi performans için çoklu işlemci desteği kullanır.

 3. 3D İşlem Sihirbazı > Aynı İşlem için Sınırsız Kalan-Talaş Adımı Tanımlama

  Kaba frezeleme adımını takip eden sınırsız sayıda ardışık ve her biri bir öncekinden kalan talaşı bulup temizleyen “Kalan Talaş” operasyonu tanımlana-bilir.

 4. 3D İşlem Sihirbazı > 3D Kaba > Dıştan İçe Helisel Frezeleme

  EZ-CAM 2018 yeniliklerinden biri de 3D İşlem Sihir-bazı’nda Kaba Frezeleme operasyon türü için gelen “Dıştan-İçe Helisel Frezeleme” stratejisidir. Özellikle erkek parçalar için uygun olan teknikte takım yolu her pasoda kütüğün dış formundan başlayarak yanal kayma yapmadan helisel turlarla çekirdek formuna kadar ulaşır.

 5. 4-Eksen Sarma > 3D Modellerin Divizörde Finiş İşlemi

  Divizörde 4-Eksen sarma fonk-siyonuna eklenen yeni bir finiş stratejisi ile artık helisel veya bilezik şeklinde takım yolu ile finiş atılabilir. Kontür kesim operasyonunda işlem patikası divizör eksenindeki düz bir pa-tika olarak seçilebilirken yanal paso/hatve “adım hassasiyeti” değeriyle, izdüşüm = 3B patika olarak belirlenir (İşlem Bilgile-ri > Bağla seçilerek uygulama helisel yapılabilir).