EZ-CAM 2018 (v25) – Yenilikler

 • MILL / TURN / EDM » İkonlu Menü Komutları ve Yeni Toolbar Renk Düzeni

EZ-CAM 2018’de program menüsündeki komutların soluna eklenen komut ikonları ve yeni toolbar renk düzeni daha kolay & hızlı kullanım ve modern görünüm sağlar. Ayrıca Görünüm > Düğme Ekle / Kaldır içinde eklenen seçeneklerle Komut Yöneticisi düğme grubu ekranın alt kısmına taşınabilir ve komutlar için F tuşları kısayol olarak görevlendirilebilir.

ezcam-ikonlu-menu-komutlari-toolbar-renk-duzeni • MILL / TURN / EDM » Menülerden Toolbar’a Sürükle-Bırak ile Komut Ekleme Özelliği

EZ-CAM 2018’deki bir yeni toolbar özelliği de menülerde bulunan komutların toolbar’lara sürükle-bırak ile taşınabilmesi kolaylığıdır. Düğme Ekle / Kaldır modu aktifken uygulanabilen bu özellik haricinde menülerde bulunan her komut aynı menü içinde veya farklı menü gruplarına da sürüklenerek taşınabilir.

ezcam-menulerden-toolbara-surukle-birak-ile-komut-ekleme


 • MILL Pro » 3D İşlem Sihirbazı > Aynı İşlem için Sınırsız Kalan-Talaş Adımı Tanımlama

Kaba frezeleme adımını takip eden sınırsız sayıda ardışık ve her biri bir öncekinden kalan talaşı bulup temizleyen “Kalan Talaş” operasyonu tanımlanabilir.

ezcam-sinirsiz-kalan-talas-adimi-tanimlama


 • MILL Pro / MILL » 4-Eksen Sarma > 3D Modellerin Divizörde Finiş İşlemi

Divizörde 4-Eksen sarma fonksiyonuna eklenen yeni bir finiş stratejisi ile artık helisel veya bilezik şeklinde takım yolu ile finiş atılabilir. Kontür kesim operasyonunda işlem patikası divizör eksenindeki düz bir patika olarak seçilebilirken yanal paso/hatve “adım hassasiyeti” değeriyle, izdüşüm = 3B patika olarak belirlenir (İşlem Bilgileri > Bağla seçilerek uygulama helisel yapılabilir).

Ezcam-Finishing-Rotational-3D-Models


 • MILL Pro » Yeni! En Büyük Düz Freze ve En Büyük Takım Radyüsü Komutları

Yeni “En Büyük Düz Freze” ve “En Büyük Takım Radyüsü” komutları 3D modeli analiz ederek en uygun takımın seçilmesinde kullanıcıya yardımcı olur. Her iki komut da daha iyi performans için çoklu işlemci desteği kullanır.

ezcam-en-buyuk-duz-freze


 • MILL Pro » Yeni! Kalan Talaş Yüzdesi Komutu

Yeni “Kalan Talaş Yüzdesi” komutu, mevcut aktif operasyonda seçili olan takım ile yapılacak işleme neticesinde parça üzerinde kalacak talaşın miktarı hesaplanır ve kalan talaş bölgelerini gösteren “uncutSrf” isimli renkli yüzey ile birlikte kullanıcıya sunulur.

ezcam-kalan-talas-yuzdesi-komutu


 • MILL Pro » 3D İşlem Sihirbazı > 3D Kaba > Dıştan İçe Helisel Frezeleme

EZ-CAM 2018 yeniliklerinden biri de 3D İşlem Sihirbazı’nda Kaba Frezeleme operasyon türü için gelen “Dıştan-İçe Helisel Frezeleme” stratejisidir. Özellikle erkek parçalar için uygun olan teknikte takım yolu her pasoda kütüğün dış formundan başlayarak yanal kayma yapmadan helisel turlarla çekirdek formuna kadar ulaşır.

Ezcam-3D-Roughing-Helical-Outside-In-Pocketing


 • MILL Pro / MILL » Diş Frezeleme için 4-Eksen’de İndeksleme/Kopyalama Parametreleri

EZ-MILL ve EZ-MILL Pro 2018’de Çoklama/Divizör ayarlarında bulunan ve 4.eksende çevresel çoklama imkanı sağlayan İndeksleme > Kopya & Açı parametreleri desteklenmektedir.

Ezcam-Thread-Milling-4th-Axis-Index-Repeat-Parameters


 • MILL Pro / MILL » Otomatik Delik Algılama > Max. Delik Çapı Limiti

Katı modelden Otomatik Delik Algılama komutu için “ezcam.ini” dosyasında [ML3D] maxHole-Radius parametresiyle patikaya dahil edilecek en büyük delik çapı değeri sınırlanabilir.

 


 • MILL Pro / MILL » Otomatik Delik Algılama > Havşa Desteği

Katı modelden Otomatik Delik Algılama komutu artık silindirik havşalı delikleri (M4, M5, M6, M8, M10, M12) de desteklemektedir. Ayrıca performansı artırılan da otomatik delik algılama komutu sonrası Patika Sihirbazı içindeki öntanımlı metotlar kullanılarak tüm delik operasyonları tek adımda ve otomatik olarak oluşturulabilir.

ezcam-otomatik-delik-algilama-havsa-destegi


 • MILL Pro » Finişten Kalan Talaş > Z-Dilimleme Kısmı İyileştirmesi

3D İşlem Sihirbazı’nda Kalan Talaş (Finiş) işleme metodu Z-Dilimleme stratejisinin kullanıldığı kısmi işleme bölgelerindeki “açık yüzey işleme” pasolama tipini daha doğru şekilde destekleyecek şekilde iyileştirilmiştir.

Ezcam-Constant-Z-Section-Enhancement


 • MILL / TURN / EDM » Ayarlar > Sıralama Türü ve Otomatik Zincirleme Seç Tüm Figürler

EZ-CAM 2018 sürümüyle birlikte Görünüm > Ayarlar sayfasındaki Sıralama Türü (zincirleme patika bağlama sıralaması) ayarı artık sadece deliklerde değil otomatik olarak zincirleme seçilen tüm figür tiplerinde geçerli olmuştur.

Ezcam-Chain-Type-Setting-and-Auto-Chain-Function-Covers-All-Figures


 • MILL Pro » 3D İşlem Sihibrazı > Ayar Kaydet Düğmesi

3D İşlem Sihirbazı’na eklenen “Ayar Kaydet” düğmesi kullanılarak kaba, finiş, kalan talaş vb. metotları için sık kullanılan operasyon parametre ayarları varsayılan olarak gelecek şekilde kaydedilebilmektedir.

ezcam-ayar-kaydet


 • MILL / TURN / EDM » DXF/DWG Dosyalarında Otomatik Spline > Yay Dönüşümü

DXF/DWG dosyalarında bulunan spline öğeleri otomatik olarak tolerans dahilinde yay öğelerine dönüştürülerek yüklenir.

 


 • TURN / TURN Express » Çok Pasolu Profil Finiş İşlemi > Çift Yönlü Kesim Desteği

EZ-CAM 2018’de çok pasolu profil finiş işlemi de “iki yönlü kesim” özelliğini desteklemektedir. Çift yönlü kesim İşlem Bilgileri penceresindeki ilgili kutucuktan aktive edilir.

Ezcam-Bi-Directional-Multi-Pass-Profile-Cycle-Support


 • TURN / TURN Express » Yeni! “Operasyon Dokümanı Hazırla” Komutu

EZ-TURN ve EZ-TURN Express 2018’e gelen “Operasyon Dokümanı Hazırla” komutu ile işlem ve takım listesi MS Word formatında otomatik olarak hazırlanır.

ezcam-operasyon-dokumani-hazirla


 • EDM » Cep/Havuz Boşaltma > Spiral Kesim Yolu Stratejisi

EZ-EDM 2018’de cep/havuz boşaltma (delik çürütme) işleme tekniği, küçük figürleri parça düşmeyecek şekilde işlerken yeni spiral kesim yolu stratejisini kullanarak karmaşık figürlerde oluşan atlama (ve tel kes/bağla) probleminin önüne geçer.

Ezcam-Pocketing-Cycle-Trochoidal-Strategy


 • EDM » 4 Eksen Kesim > Çoklu Figür Desteği

EZ-EDM için tek bir 4 eksen kesim operasyonu adımında (Step) çok sayıda figürün işlenmesini destekler. Kesim patikaları şu sırayla seçilmelidir: crv1Alt, crv1Üst, crv2Alt, crv2Üst, vb.

Ezcam-XYUV-Cycle-Multiple-Shape-Support


 • MILL / TURN / EDM » Solidworks 2018 Dosya Açma ve Tek Tıkla Model Aktarımı Desteği

Ezcam-Solidworks-2018-Sldprt-Files-Can-Now-Be-Imported

 


 • EDM » Her Çalışma için Farklı İsimle Otomatik Dosya Kaydetme

Otomatik Dosya Kaydetme özelliği EDM25\Autosave klasörüne her farklı çalışma için farklı bir isimle kayıt alarak çalışmayı belirlenen süre aralıklarıyla yedekler.

ezcam-otomatik-kaydetme


 • EDM » Otomatik Giriş/Çıkış Fonksiyonunu Atlamak için “Max. Delik Y.Çapı” Ayarı

Windows klasöründeki “ez-cam.ini” ayar dosyasında bulunan [EDM] maxHoleRadius parametresi ile zincirleme patika oluşturulurken belirli bir çapın üstündeki deliklerin merkezine otomatik başlama/bitiş çizgisi atılması engellenebilir.

Ezcam-Max-Hole-Radius-Setting-for-Skipping-Automatic-Lead-In-Out


 • MILL / TURN / EDM » Geliştirilmiş Genel Grafik Performansı

EZ-CAM 2018’de programın genelinde yapılan iyileştirmeler ve ince ayarlar ile grafik & görüntüleme performansı artırılmıştır.

Ezcam-Enhanced-Overall-Graphics-Display-Performance


 • EDM » “Önce Eleman Seç” Seçeneği

Düzenleme komutları vb. için kullanılan “Önce Eleman Seç” seçeneği EZ-EDM 2018’e de getirilmiştir. Böylece komut uygulanırken koordinat / açı gibi değerler son aşamada girilerek girilen değerlerin figürler üzerindeki etkileri ön-izlemede takip edilebilir.

 


 • EDM » Çalışmalar Arasında İşlem Adımı (Step) Kopyalama/Yapıştırma Özelliği

EZ-EDM 2018’de de işlem adımları (örn, Step1, Step2,..) Kesim > İşlem Tablosu aracılığıyla farklı çalışma sayfaları arasında kopyalanıp yapıştırılarak aktarılabilir.