EZ-CAM 2023 – Yenilikler

 • EZ-TURN Patikasız Tornalama

Katı model üzerinde , artık tüm tornalama işlemleri patika kullanmadan “İşleme Yüzeyleri” seçilerek hızlıca oluşturulabilir. Bu yeni yöntem, aşağıdaki özelliklerin de yardımıyla daha hızlı ve hatasız programlama sağlar.

• Sistem varsayılan olarak tüm görünür yüzeyleri kullanır. Nadiren bazı durumlarda “Yüzey Seç” komutu ile kısmi seçimler de yapılabilir.
• Parça içini görüntülemek ve hassas noktaların ölçüsünü almak için “3/4 Kesit Göster” komutu kullanılabilir.

3/4 Kesit Göster

• İşlem bilgileri sayfasındaki Yeni “Kanal Atla” seçeneği sayesinde, Alın, Delik ve Profil işlemlerinde herhangi bir geometri çalışması gerekmeden kanalın atlanması sağlanır.

Kanal Atla

• Çap tornalama, Alın ve Profil işlemlerinin takım yolları “Sağ Sınır” ve “Sol Sınır” ölçü tanımlama özelliği ile istenilen aralıklarda oluşturulabilir.

Çap tornalama, Alın ve Profil işlemleri Sol ve Sağ Sınır

• Alın Profil işlemleri, ekstra bir geometri / patika oluşturmadan “Dış Çap” ve “İç Çap” değerleriyle belirlenen sınırlar içerisinde çalışır.
• Delme işlemleri, kademeli delikleri algılar ve derinlik boyunu seçili olan takım boyuna göre ayarlar.


 • EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

Katı model kullanımı, CAD tasarımcıları ve CAM programcıları arasındaki iletişimi kuvvetlendirip, kolaylaştırarak bilgi ve veri akışının hızlı ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlaması nedeniyle günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu kullanımdan daha fazla yararlanmak için V2021’den itibaren EZ-CAM, her operasyon için gerekli yol veya sınır görevi gören patika oluşturmayı gerektiren geleneksel yaklaşımını daha basit bir çözüme kaydırdı. Artık “Akıllı Seçim” ile patika oluşturmak yerine Delik Tanıma, Radyus, Cep-Havuz ve Kontür işlemlerini daha hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Akıllı Seçim Yüzey

Yüzey: Stoğu “Kontrol Yüzey” olarak seçin ve tüm modeli “İşleme Yüzeyleri” olarak seçin.

Akıllı Seçim Delik Delme

Delik delme: Bir delik seçildiğinde aynı niteliklere sahip tüm delikler operasyon içine otomatik olarak gruplandırılıp seçilir.

Akıllı Seçim Pah ve Köşe Radyusu

Pah ve Köşe Radyusu: Bu iki kategoriden herhangi birinden bir yüzey seçildiğinde o özellikteki tüm yüzeyler tek bir operasyon içine seçilir ve birbirine bağlanır.

Akıllı Seçim Cep Havuz
Akıllı Seçim Cep Havuz

Cep-Havuz:
• Kapalı cepler – Taban yüzey seçilerek oluşturulur ve eğer herhangi bir ada varsa, takım yolu bu adalardan otomatik olarak uzak durur.
• Açık cepler – Duvarları eksik olan bir bölgenin taban yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, takım yolunu hesaplarken bu açık bölgeleri otomatik olarak algılar ve takımı sınırdan taşırır. Böylece takımın dışarıdan başlaması da sağlanabilir.
• Tabansız cepler – Taban yüzeyi olmayan bir cebin dikey yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, kapalı bir sınır oluşturmak için tüm birleşik yüzeyleri zincirleyerek seçecektir. Ek olarak EZ-CAM’in .ini dosyasında takım derinliği tanımlanabilir veya çıkarılabilir.

Akıllı Seçim Cep Havuz

Kontürler:
• Tüm model seçilere parçanın dış çevresi işlenebilir.
• Kapalı Kontürler ; Bir dik yüzey seçildiğinde EZ-CAM zincirleme olarak diğer yüzeyleri de seçer ve kapalı kontürü oluşturur.
• Açık Kontürler; Bir dik yüzey seçildiğinde zincirleme seçim ile açık “Kontür Kesim” hattı da oluşturulabilir. Seçili bölgelere yüzey eklemek veya kaldırmak için “Akıllı Seçim”’i kapatın (shift tuşuyla açılır / kapanır.)

Esktra Patikasız Özellikler:
• Akıllı Seçim performansı, çok büyük modeller için bile büyük ölçüde artırıldı.
• Bir yüzeye çift tıklanıldığında, bu yüzeyin işleme yüzeyi olarak seçildiği tüm operasyonlar görüntülenir.
• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Tümünü Birleştir” seçeneği eklendi. Seçilen tüm yüzeylerin birleşiminden oluşan sınır, en üst Z seviyesinde işlenir.

Alt Cepleri Atla

• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Alt Cepleri Atla” seçeneği eklendi. Kesmek istemediğiniz bölgeleri atlayabilirsiniz.

Alt Cepleri Atla

• 4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim artık koordinat sistemi oluşturmadan “Patikasız” yöntemi destekliyor. Operasyon, işlem için seçilen kesim yüzeylerinden açıyı hesaplar ve yüzeye dik takımyolu oluşturur. Böylece kullanıcı yeni koordinat sistemleri oluşturma ve seçim adımlarını atlayabilir. Bu özellik, yeni UCS’ lerin ana (world) koordinat noktasında tanımlabileceği tüm 4 eksen durumlarında büyük kolaylık sağlayacaktır.

4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim

• Patikasız Kontür Kesim, yan duvar finiş işlemindeki tüm durumları desteklemek üzere daha da geliştirilmiştir. Yalnızca tırmanarak ilerleme yönünde takım yolu oluşturmak için ofset yönü seçimini yok sayar.

Patikasız Kontür Kesim

• Açık – Cepler yalnızca yan yüzler seçilerek işlenebilir.

Açık - Cepler

• Stock Yüzeyleri Cep-Havuz ve Kontür Kesim işlemini destekler.
• Patikasız işlemedehg, kaçınılması gereken bölgelerin kontrol yüzeylerine eklenebilir.
• Üst radyüse sahip duvar açısı desteklenir.
• Kontrol patikası olarak seçilen tek bir patika noktası başlama noktası olarak kullanılabilir.
• Açık Kenar Cep-Havuz, Stock varsa dalma işlemini dışarıdan başlatır.
• Açık Kenar Cep-havuz, bölgeyi kontrol eder ve ofsetini ayarlayarak takım yolunu uzatır.
• Patika Sihirbazı, İşlem Sihirbazı olarak yeniden adlandırıldı ve kesme yüzeyleriyle patikasız işlemeyi destekliyor.
• Torna-Freze operasyonları, patika oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran patikasız yöntemi destekler.

Stok Yüzeyleri


 • EZ-MILL Pro 3D-Sihirbaz Geliştirmeleri

• Z dilimleme, izole edilmiş dikey yüzler için de takım yolu üretir.

• 3D Eş Paso Finish stratejisinin, karmaşık modellerdeki tüm düz yüzeyleri tek işlem içerisinde işlemesi için performansı geliştirildi.

• 3D-Kaba İşleme artık yeni eklenen “Helisel” seçeneğini içeriyor.

• Z Dilimleme Finish, açık yüzeylerde kullanılmak üzere tek yönlü kesimin gerekmediği ve çift yönlü kesim için yeni “Zig Zag” adım tipini içerir.


 • EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme

Helisel Cep- Havuz boşaltmadaki büyük gelişme, birden fazla alt bölgesi olan sınırların tek bir operasyon kullanarak işlenmesini sağlar.

EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme


 • EZ-EDM Cep-Havuz / Çürütmeye Finiş Pasosu

EZ-EDM, çürütme işleminin sonuna “Kesim Sayısı” ile tanımlanan finiş kesimleri ekler.

EZ-EDM Cep-Havuz / Çürütmeye Finiş Pasosu


 • EZ-MILL Ekspres EPS İçe Aktarma

EZ-MILL Express, EPS dosyasını tek bir patika olarak yükler; bu daha sonra “İş Patikası Seç” komutu ile operasyon yolu olarak seçilebilir.


 • EZ-MILL Ekspres Şablon Desteği

Makinalama menüsüne “Şablondan” komutu eklendi. Step oluştururken kullanıcı, sihirbaz iletişim kutularına yeni eklenen “Varsayılan Olarak Ayarla” düğmesini kullanarak şablonlar oluşturabilir.


 • Kesim Yüzeyi Rengini Değiştir

Help Menüsü altındaki -Toolbox’ta ayrıca F1 tuşuna da atanan yeni “İşlem Yüzeylerinin Rengini Değiştir” komutu, tüm iş adımlarında seçilen yüzleri sarı renge dönüştürür. Kullanıcı istediği zaman F1’e tıklayabilir, sarı bölgeleri inceleyebilir ve ardından Geri Al’ı kullanabilir.


 • Stok Yüzeyi Oluştur

Patikasız işleme ile daha uyumlu hale getirmek için “Parça Üstü Koordinat Sistemi” içine “Stock Yüzey Oluştur” seçeneği eklendi.


 • ALibre – EZ-CAM Entegrasyonu

Alibre-EZCAM bağlantısı, takım yollarının kolayca güncellenmesini sağlar. Alibre’deki her model değişikliğinden sonra, kullanıcı takım yollarını güncellemek için yalnızca “Alibre Model Yenile” ve “Takım Yolu Hesapla -Tümü” komutlarını seçer. • EZ-MILL Pro 3D-Sihirbaz Geliştirmeleri

• Z dilimleme, izole edilmiş dikey yüzler için de takım yolu üretir.

• 3D Eş Paso Finish stratejisinin, karmaşık modellerdeki tüm düz yüzeyleri tek işlem içerisinde işlemesi için performansı geliştirildi.

• 3D-Kaba İşleme artık yeni eklenen “Helisel” seçeneğini içeriyor.

• Z Dilimleme Finish, açık yüzeylerde kullanılmak üzere tek yönlü kesimin gerekmediği ve çift yönlü kesim için yeni “Zig Zag” adım tipini içerir.


 • EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

Katı model kullanımı, CAD tasarımcıları ve CAM programcıları arasındaki iletişimi kuvvetlendirip, kolaylaştırarak bilgi ve veri akışının hızlı ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlaması nedeniyle günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu kullanımdan daha fazla yararlanmak için V2021’den itibaren EZ-CAM, her operasyon için gerekli yol veya sınır görevi gören patika oluşturmayı gerektiren geleneksel yaklaşımını daha basit bir çözüme kaydırdı. Artık “Akıllı Seçim” ile patika oluşturmak yerine Delik Tanıma, Radyus, Cep-Havuz ve Kontür işlemlerini daha hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Akıllı Seçim Yüzey

Yüzey: Stoğu “Kontrol Yüzey” olarak seçin ve tüm modeli “İşleme Yüzeyleri” olarak seçin.

Akıllı Seçim Delik Delme

Delik delme: Bir delik seçildiğinde aynı niteliklere sahip tüm delikler operasyon içine otomatik olarak gruplandırılıp seçilir.

Akıllı Seçim Pah ve Köşe Radyusu

Pah ve Köşe Radyusu: Bu iki kategoriden herhangi birinden bir yüzey seçildiğinde o özellikteki tüm yüzeyler tek bir operasyon içine seçilir ve birbirine bağlanır.

Akıllı Seçim Cep Havuz
Akıllı Seçim Cep Havuz

Cep-Havuz:
• Kapalı cepler – Taban yüzey seçilerek oluşturulur ve eğer herhangi bir ada varsa, takım yolu bu adalardan otomatik olarak uzak durur.
• Açık cepler – Duvarları eksik olan bir bölgenin taban yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, takım yolunu hesaplarken bu açık bölgeleri otomatik olarak algılar ve takımı sınırdan taşırır. Böylece takımın dışarıdan başlaması da sağlanabilir.
• Tabansız cepler – Taban yüzeyi olmayan bir cebin dikey yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, kapalı bir sınır oluşturmak için tüm birleşik yüzeyleri zincirleyerek seçecektir. Ek olarak EZ-CAM’in .ini dosyasında takım derinliği tanımlanabilir veya çıkarılabilir.

Akıllı Seçim Cep Havuz

Kontürler:
• Tüm model seçilere parçanın dış çevresi işlenebilir.
• Kapalı Kontürler ; Bir dik yüzey seçildiğinde EZ-CAM zincirleme olarak diğer yüzeyleri de seçer ve kapalı kontürü oluşturur.
• Açık Kontürler; Bir dik yüzey seçildiğinde zincirleme seçim ile açık “Kontür Kesim” hattı da oluşturulabilir. Seçili bölgelere yüzey eklemek veya kaldırmak için “Akıllı Seçim”’i kapatın (shift tuşuyla açılır / kapanır.)

Esktra Patikasız Özellikler:
• Akıllı Seçim performansı, çok büyük modeller için bile büyük ölçüde artırıldı.
• Bir yüzeye çift tıklanıldığında, bu yüzeyin işleme yüzeyi olarak seçildiği tüm operasyonlar görüntülenir.
• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Tümünü Birleştir” seçeneği eklendi. Seçilen tüm yüzeylerin birleşiminden oluşan sınır, en üst Z seviyesinde işlenir.

Alt Cepleri Atla

• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Alt Cepleri Atla” seçeneği eklendi. Kesmek istemediğiniz bölgeleri atlayabilirsiniz.

Alt Cepleri Atla

• 4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim artık koordinat sistemi oluşturmadan “Patikasız” yöntemi destekliyor. Operasyon, işlem için seçilen kesim yüzeylerinden açıyı hesaplar ve yüzeye dik takımyolu oluşturur. Böylece kullanıcı yeni koordinat sistemleri oluşturma ve seçim adımlarını atlayabilir. Bu özellik, yeni UCS’ lerin ana (world) koordinat noktasında tanımlabileceği tüm 4 eksen durumlarında büyük kolaylık sağlayacaktır.

4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim

• Patikasız Kontür Kesim, yan duvar finiş işlemindeki tüm durumları desteklemek üzere daha da geliştirilmiştir. Yalnızca tırmanarak ilerleme yönünde takım yolu oluşturmak için ofset yönü seçimini yok sayar.

Patikasız Kontür Kesim

• Açık – Cepler yalnızca yan yüzler seçilerek işlenebilir.

Açık - Cepler

• Stock Yüzeyleri Cep-Havuz ve Kontür Kesim işlemini destekler.
• Patikasız işlemedehg, kaçınılması gereken bölgelerin kontrol yüzeylerine eklenebilir.
• Üst radyüse sahip duvar açısı desteklenir.
• Kontrol patikası olarak seçilen tek bir patika noktası başlama noktası olarak kullanılabilir.
• Açık Kenar Cep-Havuz, Stock varsa dalma işlemini dışarıdan başlatır.
• Açık Kenar Cep-havuz, bölgeyi kontrol eder ve ofsetini ayarlayarak takım yolunu uzatır.
• Patika Sihirbazı, İşlem Sihirbazı olarak yeniden adlandırıldı ve kesme yüzeyleriyle patikasız işlemeyi destekliyor.
• Torna-Freze operasyonları, patika oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran patikasız yöntemi destekler.

Stok Yüzeyleri


 • EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme

Helisel Cep- Havuz boşaltmadaki büyük gelişme, birden fazla alt bölgesi olan sınırların tek bir operasyon kullanarak işlenmesini sağlar.

EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme


 • Kesim Yüzeyi Rengini Değiştir

Help Menüsü altındaki -Toolbox’ta ayrıca F1 tuşuna da atanan yeni “İşlem Yüzeylerinin Rengini Değiştir” komutu, tüm iş adımlarında seçilen yüzleri sarı renge dönüştürür. Kullanıcı istediği zaman F1’e tıklayabilir, sarı bölgeleri inceleyebilir ve ardından Geri Al’ı kullanabilir.


 • Stok Yüzeyi Oluştur

Patikasız işleme ile daha uyumlu hale getirmek için “Parça Üstü Koordinat Sistemi” içine “Stock Yüzey Oluştur” seçeneği eklendi.


 • ALibre – EZ-CAM Entegrasyonu

Alibre-EZCAM bağlantısı, takım yollarının kolayca güncellenmesini sağlar. Alibre’deki her model değişikliğinden sonra, kullanıcı takım yollarını güncellemek için yalnızca “Alibre Model Yenile” ve “Takım Yolu Hesapla -Tümü” komutlarını seçer.


 • EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

EZ-MILL Patikasız Programlama Geliştirmeleri

Katı model kullanımı, CAD tasarımcıları ve CAM programcıları arasındaki iletişimi kuvvetlendirip, kolaylaştırarak bilgi ve veri akışının hızlı ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlaması nedeniyle günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu kullanımdan daha fazla yararlanmak için V2021’den itibaren EZ-CAM, her operasyon için gerekli yol veya sınır görevi gören patika oluşturmayı gerektiren geleneksel yaklaşımını daha basit bir çözüme kaydırdı. Artık “Akıllı Seçim” ile patika oluşturmak yerine Delik Tanıma, Radyus, Cep-Havuz ve Kontür işlemlerini daha hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Akıllı Seçim Yüzey

Yüzey: Stoğu “Kontrol Yüzey” olarak seçin ve tüm modeli “İşleme Yüzeyleri” olarak seçin.

Akıllı Seçim Delik Delme

Delik delme: Bir delik seçildiğinde aynı niteliklere sahip tüm delikler operasyon içine otomatik olarak gruplandırılıp seçilir.

Akıllı Seçim Pah ve Köşe Radyusu

Pah ve Köşe Radyusu: Bu iki kategoriden herhangi birinden bir yüzey seçildiğinde o özellikteki tüm yüzeyler tek bir operasyon içine seçilir ve birbirine bağlanır.

Akıllı Seçim Cep Havuz
Akıllı Seçim Cep Havuz

Cep-Havuz:
• Kapalı cepler – Taban yüzey seçilerek oluşturulur ve eğer herhangi bir ada varsa, takım yolu bu adalardan otomatik olarak uzak durur.
• Açık cepler – Duvarları eksik olan bir bölgenin taban yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, takım yolunu hesaplarken bu açık bölgeleri otomatik olarak algılar ve takımı sınırdan taşırır. Böylece takımın dışarıdan başlaması da sağlanabilir.
• Tabansız cepler – Taban yüzeyi olmayan bir cebin dikey yüzeyi seçilerek oluşturulur. EZ-CAM, kapalı bir sınır oluşturmak için tüm birleşik yüzeyleri zincirleyerek seçecektir. Ek olarak EZ-CAM’in .ini dosyasında takım derinliği tanımlanabilir veya çıkarılabilir.

Akıllı Seçim Cep Havuz

Kontürler:
• Tüm model seçilere parçanın dış çevresi işlenebilir.
• Kapalı Kontürler ; Bir dik yüzey seçildiğinde EZ-CAM zincirleme olarak diğer yüzeyleri de seçer ve kapalı kontürü oluşturur.
• Açık Kontürler; Bir dik yüzey seçildiğinde zincirleme seçim ile açık “Kontür Kesim” hattı da oluşturulabilir. Seçili bölgelere yüzey eklemek veya kaldırmak için “Akıllı Seçim”’i kapatın (shift tuşuyla açılır / kapanır.)

Esktra Patikasız Özellikler:
• Akıllı Seçim performansı, çok büyük modeller için bile büyük ölçüde artırıldı.
• Bir yüzeye çift tıklanıldığında, bu yüzeyin işleme yüzeyi olarak seçildiği tüm operasyonlar görüntülenir.
• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Tümünü Birleştir” seçeneği eklendi. Seçilen tüm yüzeylerin birleşiminden oluşan sınır, en üst Z seviyesinde işlenir.

Alt Cepleri Atla

• Cep-Havuz Boşaltma sihirbazına “Alt Cepleri Atla” seçeneği eklendi. Kesmek istemediğiniz bölgeleri atlayabilirsiniz.

Alt Cepleri Atla

• 4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim artık koordinat sistemi oluşturmadan “Patikasız” yöntemi destekliyor. Operasyon, işlem için seçilen kesim yüzeylerinden açıyı hesaplar ve yüzeye dik takımyolu oluşturur. Böylece kullanıcı yeni koordinat sistemleri oluşturma ve seçim adımlarını atlayabilir. Bu özellik, yeni UCS’ lerin ana (world) koordinat noktasında tanımlabileceği tüm 4 eksen durumlarında büyük kolaylık sağlayacaktır.

4. Eksen Cep-Havuz ve Kontür Kesim

• Patikasız Kontür Kesim, yan duvar finiş işlemindeki tüm durumları desteklemek üzere daha da geliştirilmiştir. Yalnızca tırmanarak ilerleme yönünde takım yolu oluşturmak için ofset yönü seçimini yok sayar.

Patikasız Kontür Kesim

• Açık – Cepler yalnızca yan yüzler seçilerek işlenebilir.

Açık - Cepler

• Stock Yüzeyleri Cep-Havuz ve Kontür Kesim işlemini destekler.
• Patikasız işlemedehg, kaçınılması gereken bölgelerin kontrol yüzeylerine eklenebilir.
• Üst radyüse sahip duvar açısı desteklenir.
• Kontrol patikası olarak seçilen tek bir patika noktası başlama noktası olarak kullanılabilir.
• Açık Kenar Cep-Havuz, Stock varsa dalma işlemini dışarıdan başlatır.
• Açık Kenar Cep-havuz, bölgeyi kontrol eder ve ofsetini ayarlayarak takım yolunu uzatır.
• Patika Sihirbazı, İşlem Sihirbazı olarak yeniden adlandırıldı ve kesme yüzeyleriyle patikasız işlemeyi destekliyor.
• Torna-Freze operasyonları, patika oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran patikasız yöntemi destekler.

Stok Yüzeyleri


 • EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme

Helisel Cep- Havuz boşaltmadaki büyük gelişme, birden fazla alt bölgesi olan sınırların tek bir operasyon kullanarak işlenmesini sağlar.

EZ-MILL Helisel Cep- Havuz Geliştirme


 • Kesim Yüzeyi Rengini Değiştir

Help Menüsü altındaki -Toolbox’ta ayrıca F1 tuşuna da atanan yeni “İşlem Yüzeylerinin Rengini Değiştir” komutu, tüm iş adımlarında seçilen yüzleri sarı renge dönüştürür. Kullanıcı istediği zaman F1’e tıklayabilir, sarı bölgeleri inceleyebilir ve ardından Geri Al’ı kullanabilir.


 • Stok Yüzeyi Oluştur

Patikasız işleme ile daha uyumlu hale getirmek için “Parça Üstü Koordinat Sistemi” içine “Stock Yüzey Oluştur” seçeneği eklendi.


 • ALibre – EZ-CAM Entegrasyonu

Alibre-EZCAM bağlantısı, takım yollarının kolayca güncellenmesini sağlar. Alibre’deki her model değişikliğinden sonra, kullanıcı takım yollarını güncellemek için yalnızca “Alibre Model Yenile” ve “Takım Yolu Hesapla -Tümü” komutlarını seçer. • EZ-TURN Patikasız Tornalama

Katı model üzerinde , artık tüm tornalama işlemleri patika kullanmadan “İşleme Yüzeyleri” seçilerek hızlıca oluşturulabilir. Bu yeni yöntem, aşağıdaki özelliklerin de yardımıyla daha hızlı ve hatasız programlama sağlar.

• Sistem varsayılan olarak tüm görünür yüzeyleri kullanır. Nadiren bazı durumlarda “Yüzey Seç” komutu ile kısmi seçimler de yapılabilir.
• Parça içini görüntülemek ve hassas noktaların ölçüsünü almak için “3/4 Kesit Göster” komutu kullanılabilir.

3/4 Kesit Göster

• İşlem bilgileri sayfasındaki Yeni “Kanal Atla” seçeneği sayesinde, Alın, Delik ve Profil işlemlerinde herhangi bir geometri çalışması gerekmeden kanalın atlanması sağlanır.

Kanal Atla

• Çap tornalama, Alın ve Profil işlemlerinin takım yolları “Sağ Sınır” ve “Sol Sınır” ölçü tanımlama özelliği ile istenilen aralıklarda oluşturulabilir.

Çap tornalama, Alın ve Profil işlemleri Sol ve Sağ Sınır

• Alın Profil işlemleri, ekstra bir geometri / patika oluşturmadan “Dış Çap” ve “İç Çap” değerleriyle belirlenen sınırlar içerisinde çalışır.
• Delme işlemleri, kademeli delikleri algılar ve derinlik boyunu seçili olan takım boyuna göre ayarlar.


 • Kesim Yüzeyi Rengini Değiştir

Help Menüsü altındaki -Toolbox’ta ayrıca F1 tuşuna da atanan yeni “İşlem Yüzeylerinin Rengini Değiştir” komutu, tüm iş adımlarında seçilen yüzleri sarı renge dönüştürür. Kullanıcı istediği zaman F1’e tıklayabilir, sarı bölgeleri inceleyebilir ve ardından Geri Al’ı kullanabilir.


 • Stok Yüzeyi Oluştur

Patikasız işleme ile daha uyumlu hale getirmek için “Parça Üstü Koordinat Sistemi” içine “Stock Yüzey Oluştur” seçeneği eklendi.


 • ALibre – EZ-CAM Entegrasyonu

Alibre-EZCAM bağlantısı, takım yollarının kolayca güncellenmesini sağlar. Alibre’deki her model değişikliğinden sonra, kullanıcı takım yollarını güncellemek için yalnızca “Alibre Model Yenile” ve “Takım Yolu Hesapla -Tümü” komutlarını seçer. • EZ-EDM Cep-Havuz / Çürütmeye Finiş Pasosu

EZ-EDM, çürütme işleminin sonuna “Kesim Sayısı” ile tanımlanan finiş kesimleri ekler.

EZ-EDM Cep-Havuz / Çürütmeye Finiş Pasosu


 • Kesim Yüzeyi Rengini Değiştir

Help Menüsü altındaki -Toolbox’ta ayrıca F1 tuşuna da atanan yeni “İşlem Yüzeylerinin Rengini Değiştir” komutu, tüm iş adımlarında seçilen yüzleri sarı renge dönüştürür. Kullanıcı istediği zaman F1’e tıklayabilir, sarı bölgeleri inceleyebilir ve ardından Geri Al’ı kullanabilir.


 • Stok Yüzeyi Oluştur

Patikasız işleme ile daha uyumlu hale getirmek için “Parça Üstü Koordinat Sistemi” içine “Stock Yüzey Oluştur” seçeneği eklendi.


 • ALibre – EZ-CAM Entegrasyonu

Alibre-EZCAM bağlantısı, takım yollarının kolayca güncellenmesini sağlar. Alibre’deki her model değişikliğinden sonra, kullanıcı takım yollarını güncellemek için yalnızca “Alibre Model Yenile” ve “Takım Yolu Hesapla -Tümü” komutlarını seçer. • EZ-MILL Ekspres EPS İçe Aktarma

EZ-MILL Express, EPS dosyasını tek bir patika olarak yükler; bu daha sonra “İş Patikası Seç” komutu ile operasyon yolu olarak seçilebilir.


 • EZ-MILL Ekspres Şablon Desteği

Makinalama menüsüne “Şablondan” komutu eklendi. Step oluştururken kullanıcı, sihirbaz iletişim kutularına yeni eklenen “Varsayılan Olarak Ayarla” düğmesini kullanarak şablonlar oluşturabilir.