EZCAM 2015 (v22) – Yenilikler

MILL / TURN » İşlem (Operasyon) Parametreleri / Varsayılan Şablon Ekleme

WorkstepTemplateMetric‘ isminde bir klasör yaratılmış ve içinde en az bir tane 3dp veya trn dosyası var ise, işlem parametreleri sayfalarının sol üst köşesindeki “Yeni” komutu şablon listesi gösterir. “Ayarları Sabitle” komutu şablon ismi sorar ve mevcut parametreler bu isimle bir 3dp/trn dosyası olarak kaydedilebilir. Eğer isim kutusu “Varsayılan” olarak bırakılırsa mevcut parametreler “Varsayılan Şablon” olarak kullanılmak üzere ezcam.ini genel ayar dosyasına kaydedilir.

ezcam-new-single-workstep-templates-2015

MILL / TURN / EZCAM Express » Yenilenmiş İşlem Tablosu

İşlem Tablosu tamamen yenilendi ve menüsüne yeni Sütun Gizle / Sütun Göster komutları eklendi. Düğme ekle/kaldır modu aktifken (Alt tuşu basılı tutarak veya Düğme ekle/kaldır penceresini açarak) tabloyu tıklayarak sütun gizlemek ve göstermek artık mümkün. Sütun sıralaması, başlıkları sürükle ve bırakma ile ayarlanabilir hale geldi.

ezcam-spread-sheet-module-2015

 

MILL-Pro » 3B İşlem Sihirbazı / UltraHSM Takım Yolu Desteği

3B İşlem Sihirbazı ‘Kaba İşleme‘ metodu, takım ömrü ve işleme hızı avantajları sağlayan yüksek hızda işleme tekniği “UltraHSM” opsiyonu ile desteklenerek kapsamı ve performansı geliştirildi.

ezcam-ultrahsm-2015

MILL-Pro » 3B Kaba İşleme / Finiş Adımı (İkincil Pasolama)

3B Kaba İşleme için “Finiş Adımı” parametresi (Z bilgilerindeki Adım-2) aktif hale geldi: Böylece Paso/Adım kadar dalınıp kaba işleme yapıldıktan sonra Finiş Adımı ile yukarıya doğru ters basamaklama yapılarak temizleme gerçekleştiriliyor.
ezcam-3d-wizard-roughing-z-step-smoothing

MILL Express / MILL / MILL-Pro » Cep/Havuz Boşaltma’da Helisel Yan Pasolama

2,5 eksen cep havuz boşaltma tekniği, içten dışa (veya dıştan içe) kesintisiz ve yanal kaymasız helisel yapıda bir takım yoluyla frezeleme yapacak şekilde kapsamı genişletildi.
ezcam-pocketing-with-continuous-stepover

MILL-Pro » Z-Dilimleme ve 3D Eş Paso İşlemlerinde Helisel Pasolama

3B İşlem Sihirbazı finiş tekniklerinden Z-Dilimleme ve 3D Eş Paso işlemleri de yanal kayma izlerini ortadan kaldıran ve daha kesintisiz bir işleme sağlayan “helisel” pasolama yeteneğiyle güçlendirildi.
ezcam-constant-z-equidistant-2015

MILL-Pro » Z-Dilimleme Finiş / Kontrol Yüzeyi Desteği

Z-Dilimleme Finiş metodu, kısmi işleme yaparken kontrol yüzeylerini kullanarak otomatik olarak işleme sınırlarını bulur ve paso başlangıcını (eğer varsa) açık uçtan yapar. Ayrıca paso başı ve sonuna “Çizgisel / Rampa Giriş-Çıkış” değeri tanımlanarak boştan dalma sağlanabilir. İşleme yönü “Tırmanarak Kesim” seçeneği ile kontrol edilir.
ezcam-checksurface-2015

MILL-Pro » Z-Dilimleme Finiş / Paso Bağlama Seçeneği

Z-Dilimleme Finiş metodunu ‘Açık Yüzey’ opsiyonu ile kullanırken Z-Bilgilerindeki “Bağla” seçeneği aktive edilerek paso baş ve sonlarındaki zıplamalar ortadan kaldırılabilir.
ezcam-connected-toolpath-2015

Not:
(Not: Bağla seçeneği sadece Paso = Açık Yüzey ayarıyla birlikte kullanılabilir. Eğer herhangi bir giriş/çıkış seçeneği veya işleme yönü ayarı tanımlaması varsa “İşlem Bilgileri” Ofset Yönü ayarını gözden geçirmek gerekebilir.).

MILL-Pro » Z-Dilimleme ve 3D Eş Paso / Revize Edilmiş Yüzey Açısına Göre Sınır Oluşturma

Z-Dilimleme ve 3D Eş Paso metotları “Yüzey Açı“sını eski versiyonlardan farklı olarak direkt olarak takım yoluna uygulayacak şekilde revize edildi.
ezcam-angle-limits-2015

MILL-Pro » 3B Kalan Talaş İşleme / Açık Kenar Desteği

3B Kalan Talaş İşleme metodunda gelişmeler yapılarak açık kenarları desteklemesi sağlandı.
ezcam-re-roughing-2015

MILL-Pro » 3B Kaba İşleme / Takım Yolu Başlama Noktası

3B Kaba İşleme / Cep-Havuz tekniğinde sunulan yeni bir UltraHSM seçeneği ile, Dıştan-İçe kesim seçili durumdaysa takım yolu başlangıç noktası otomatik olarak patikanın başlangıç noktasına denk getirilir.
ezcam-startpoint-2015

MILL-Pro » Patika Sihirbazı / “Kural Kaydet” Fonksiyonu

Patika Sihirbazına “Kural Kaydet” opsiyonu eklenerek patika ismine göre otomatik olarak işleme metodu yükleme özelliği kazandırıldı.
ezcam-save-as-2015

Örnek:
Daha önceden “D5.2” delik çapı için tanımlanan çoklu işlem patika sihirbazı öğesi (örn, punta + gagalama + havşa), ismi “Crv5-D5.2-havşalı” olarak verilen bir patikada otomatik olarak tetiklenerek punta, gagalama ve havşa açma operasyonlarını (toplam 3 step) önceden tanımlanan parametrelerle yine otomatik olarak oluşturur.

MILL Express / MILL / MILL-Pro » Z-Derinlik Parametresini Çizimden Kopyalama

Derinlik parametresini otomatik hesaplama düğmesi (Otom.) artık patika seçilmediği veya üst yüzeyde tanımlandığı durumlarda çizim / Z-Koordinat kutusundaki değeri direkt olarak Derinlik kutucuğuna getirir.

MILL / TURN / Ezcam Express » Parametre Değişikliğinde Takım Yolunu Otomatik Güncelleme

Takım yolu opsiyonunu “Oto Yenile” seçerek, 2,5 eksen operasyonlar için her parametre ve patika değişikliğinden sonra takım yolunun otomatik olarak yenilenmesi / kendini güncellemesi sağlanır.

MILL / TURN » Kütük/Stok Merkezi Tanımlama Seçenekleri

Kütük/Simülasyon Ayarları penceresine parça/stok merkezi tanımlama opsiyonları (üst orta nokta, sol ön köşe, vs) eklendi.
ezcam-stock-setup-2015

MILL / TURN / EDM » Farklı Kullanıcılar/Tezgahlar için Farklı Başlangıç Ayarları Kaydedebilme

Operasyon Datası varsayılan parametreleri, seçili post prosesör ve son çalışılan parçaların listesi gibi bilgileri depolayan “ezcam.ini” dosyası artık farklı ayar seçeneklerini kaydedebilecek şekilde farklı isimlerle kopyalanabilir. Örneğin aynı atölyedeki tamamen farklı ayar ve seçeneklere sahip iki tezgah için EZ-CAM programı iki farklı kısayoldan tezgaha özgü ayarları ile başlatılabilir.

MILL Express / MILL / MILL-Pro » Güncellenmiş “Diş Frezeleme”

Diş Frezeleme fonksiyonu, çoklu patika seçme desteği  / başlama açısı tanımlayabilme desteği / 180 derece rampa giriş desteği gibi yeni özelliklerle güçlendirildi.
ezcam-threadmilling-2015

MILL Express / MILL / MILL-Pro » Güncellenmiş “Harf / Rakam Kesme”

Harf / Rakam Kesme fonksiyonuna eğik yazılar oluşturabilmek için “Açı” özelliği eklendi.
ezcam-lettering-2015

MILL Express » Operasyon Ayar Pencerelerinde Güncellemeler

EZ-Mill Express / Kontür Kesim ve Cep Havuz İşleme ayar pencerelerinde revizyonlar gerçekleştirildi (takım çapı %’si olarak giriş özelliği, vb.).

EDM » Dişi ve Erkek Sihirbazı Güncellemeleri

EZ-EDM Dişi ve Erkek Sihirbaz’larına çoklu ve kombine işlemlerde kolaylık sağlayacak yeni Metod seçenekleri eklendi.
ezcam-edm-2015

MILL / TURN / EDM » Güncellenmiş Açı Ölçme Fonksiyonu

Açı Kontrol” fonksiyonu yüzeyler arasındaki açıyı da ölçecek şekilde geliştirildi.

MILL / TURN / EDM » Simülasyon Sonucunu STL Dosyası Olarak Kaydetme Özelliği

EZ-CAM’deki tüm yüzeyler ve simülasyon sonucunda oluşan işlenmiş parça, diğer “dizayn veya kalıp analiz” yazılımlarına aktarılmak üzere “STL dosyası” olarak kaydedilebilir. Böylece analiz yazılımları tezgahtan çıkacak gerçek parçaya en yakın model üzerinde çalışarak daha hassas neticeler verebilir.